Don Quixote's Dream

Klasa e letërsisë

faqe në ndihmë të gjimnazistëve

Qëllimi i faqes

Lënda e letërsisë në gjimnaze është një lëndë e bukur, por e vështirë. Vështirësia qëndron në subjektivitetin e saj e sidomos në maninë që kemi thuajse të gjithë për të standardizuar përgjigjet në orët e mësimit.
Kjo faqe është ndërtuar për t'u ardhur në ndihmë nxënësve të gjimnazeve, pse jo edhe mësuesve të tyre me analiza dhe komente letrare, modele testesh, paraprovime dhe ndihmë në përgatitjen për provimin e Letërsisë në Maturën Shtetërore.
Analiza dhe komente që do t'u ndihmojnë të përvetësoni çështje dhe koncepte letrare, si dhe të kuptoni dhe shijoni letërsinë. Analizat dhe komentet janë përgatitur për autorë ose për vepra/ fragmente të ndryshme, përgjithësisht vepra ose autorë të programit të gjimnazit.

(për më tepër shih: Analiza, komente)
Listë me pyetje modele testesh të përgatitura për autorët dhe fragmentet e programit orientues të Maturës Shtetërore Letërsi (rinovohet çdo vit), shtjellim të fragmenteve të programit të letërsisë për MSH (sistemi pyetje-përgjigje) etj.

(për më tepër shih: Matura Lersi)
Modele pyetjesh me shtjellim, pyetje me alternativa, quiz, fjalëkryqe etj. për vepra dhe autorë të ndryshëm të cilat do t'u ndihmojnë të përvetësoni çështje dhe koncepte letrare, si dhe të kuptoni dhe shijoni letërsinë.

(për më tepër shih: TestQuiz)

Katalogu i plotë i tezave të Provimit të Maturës Letërsi dhe skemat e vlerësimit të tyre, sipas profileve, në renditje kronologjike qysh prej vitit 2006, vit kur ka nisur të aplikohet MSh.


(për më tepër shih: Tezat e Maturës Letërsi)

Katalogu  i biliotekës së gjimnazit "Raqi Qirinxhi" i publikuar onLine në mënyrë që ta bëjë bibliotekën të shfrytëzueshme në çdo moment. Tashmë mund të kërkoni dhe rezervoni librin që dëshironi në çdo kohë dhe prej kudo.
(për më tepër shih: Biblioteka On Line)
Rubrikë me lexime të përzgjedhura tekstesh dhe fragmentesh, me synimin e vetëm kënaqësinë që të jep leximi i diçkaje të bukur.
 
(për më tepër shih: Kënaqësia e leximit)
 
Përmbledhje e shkurtër e jetës së shkrimtarëve dhe poetëve që kanë shenjuar letërsinë botërore dhe atë shqiptare. Momentet kyçe të jetës që kanë ndikuar në veprën e tyre. Material filmik dhe dokumentarë me fakte interesante dhe pamje autentike nga vendet ku kanë jetuar. Galeri fotosh e dokumentesh etj.

(për më tepër shih: Dosja e shkrimtarit)
 
 
Website reputation
MEMBERS AREA
VIDEOT E FUNDIT
861 views - 0 comments
1304 views - 0 comments
PËRSHTYPJE

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.